Vandværker i Sydthy Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Bedsted Vandværk Skolegade 42 7755  Bedsted  Ejner Kristiansen 97945410
2 Boddum Vandværk Gravenhøjvej 39 7760  Hurup  Mogens Thomsen 97959096
3 Doverodde Vandværk Korshøjvej 11 7760  Hurup  Kristian Bisgaard 97959118
4 Futtrup Vandværk Markstien 8, Hørdum 7752  Snedsted  Frank Jørgensen 97936324
5 Gettrup Vandværk Ydbyvej 41 7760  Hurup  Poul Sand Jensen 97956229
6 Gl. Bedsted Vandværk Dalgårdvej 6 7755  Bedsted  Jørn Pedersen 97945884
7 Hassing Vandværk Vestervigvej 150 7755  Bedsted  Tom Lykke Rasmussen 97946660
8 Hurup Vandværk Nygade 22 7760  Hurup  Torben Nielsen 97951522
9 Hørdum Vandværk Hybenvej 1, Hørdum 7752  Snedsted  Finn Vangsgaard 97936466
10 Sdr. Ydby Vandværk Fuglebakken 26 7760  Hurup  Lars Donbæk Nielsen 97951669
11 Svankjær Vandværk Hedegårdsvej 18 7755  Bedsted  Bjarne Legaard Ubbesen 97948257
12 Vestervig Vandværk Hurupvej 22 7770  Vestervig  Michael Nicolajsen 97941427
   Antal: 12                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Sydthy Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.