Vandværker i Sundeved Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Avnbøl-Ullerup Vandværk Avnbølvej 1, Ullerup 6400  Sønderborg  Fritz C. Friedrichsen 74461094
2 Blans Vandværk Pottegade 16, Blans 6400  Sønderborg  Flemming Jørgensen 74461640
3 Nybøl Vandværk Bispevænget 42 6400  Sønderborg  Torben Moos 74466070
4 Stenderup Vandværk Stenderup 39 6400  Sønderborg  Johan Phillipsen 74468282
5 Sundeved Kommune Avnbølvej 12, Ullerup 6400  Sønderborg  Ingen kommunal vandforsyning 74461216
6 Vester Sottrup Vandværk Højlund 120, Vester Sottrup 6400  Sønderborg  Mogens Knudsen 22186363
7 Øster Sottrup Vandværk Sottrupskov 35, Ø. Sottrup 6400  Sønderborg  Niels Kraunsøe 74465550
   Antal: 7                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Sundeved Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.