Vandværker i Ringe Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Midtfyns Vandforsyning Vandgården, Lombjergvej 22 5750  Ringe  Hans La Cour 62621205
2 Ringe Kommune Tinghøj Allé 2 5750  Ringe  Ingen kommunal vandforsyning 63623523
   Antal: 2                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Ringe Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.