Vandværker i Marstal Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Marstal Kommunale Vandværk Gasværksvej 19 5960  Marstal    62531123
   Antal: 1                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Marstal Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.