Vandværker i Holstebro Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Holstebro Vandforsyning Nupark 7500  Holstebro  Vestforsyning Vand A/S 96127300
   Antal: 1                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Holstebro Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.