Vandværker i Holmsland Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Kloster Vandværk Klostervej 1, Kloster 6950  Ringkøbing  Erik Kjærgaard 97337203
2 Søndervig Vandværk Klostervej 58, Kloster 6950  Ringkøbing  Harald Knudsen 97337227
   Antal: 2                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Holmsland Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.