Vandværker i Holeby Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Fuglse Vandværk Fuglsevej 61 4960  Holeby  Flemming Frandsen 54606750
2 Holeby Vandværk Ellemosevej 45 4960  Holeby  Benny Hermann 54606089
   Antal: 2                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Holeby Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.