Vandværker i Hanstholm Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Hamborg Vandværk Hamborgvej 70 7730  Hanstholm  Carl Nielsen 97961788
2 Klitmøller Vandværk Ørhagevej 106 7700  Thisted  Søren Konradsen 97975206
   Antal: 2                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Hanstholm Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.