Vandværker i Gudme Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Bøsøre Vandværk Åhusene 9 5871  Frørup  Anders Skriver 62252710
2 Gudbjerg Vandværk Byvej 63 5892  Gudbjerg  Helmuth Nielsen 62253588
3 Gudme Vandværk Sdr. Søvej 13 5884  Gudme  Henrik W. Jørgensen 26801786
4 Hesselager Kirkebys Vandværk Skolevej 32 5874  Hesselager  Thomas Lundgren 62254020
5 Hesselager Stationsby Vandværk Tjørnevej 7 5874  Hesselager  Elo Nellemann 62252233
6 Lundeborg Vandværk Mumleby 6 5874  Hesselager  Jørgen Grønbech 62254466
7 Oure Vandværk Landevejen 139 5883  Oure  Hans Georg Hansen 62281442
   Antal: 7                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Gudme Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.