Vandværker i Gram Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Arnum Vandværk Sydvejen 10, Arnum 6510  Gram  Ove Sørensen 74826261
2 Endrupskov Vandværk Årupvej 1 6510  Gram  Alex Kjær Laursen 51206197
3 Fole Vandværk Toften 9 6510  Gram  Peter Olesen 60782132
4 Gram Vandværk Sønderbyvej 24 6510  Gram  Lars M. Damkjær 74829080
5 Tiset Vandværk Skovløkkevej 5 6510  Gram  Olaf Hansen 74822715
6 Vester Lindet Vandværk Hedevej 2 6510  Gram  Jørgen Langfrits 29249603
   Antal: 6                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Gram Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.