Vandværker i Farum Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Farum Kommune Rådhustorvet 2 3520  Farum  Ingen kommunal vandforsyning 77434000
2 Farum Vandværk Fredtoftevej 9 3520  Farum    44952615
3 Trevang Vandværk Vanddamsvej 9 3520  Farum  Steen Louis 40911698
   Antal: 3                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Farum Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.