Vandværker i Egebjerg Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Hundstrup Vandværk Sterrebyvej 11 5762  Vester Skerninge  Jes Tilsted 23362958
2 Ollerup Vandværk Sømarken 155, Ollerup 5762  Vester Skerninge  Aksel Pedersen 21453410
3 Ulbølle Vandværk Fåborgvej 121 5762  Vester Skerninge  Steen Ladefoged 62243737
4 Vester Skerninge Vandværk Møllemarken 9 5762  Vester Skerninge  Mogens Find 62243477
   Antal: 4                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Egebjerg Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.