Vandværker i Broby Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Allested-Vejle Vandværk Østrgade 107 5672  Broby  Ole Raun 29663599
2 Broby Kommune Østerågade 40 5672  Broby  Ingen kommunal vandforsyning 62631198
3 Brobyværk Vandværk Nørregaardsvej 111 5672  Broby  Jørn Rasmussen 62691001
4 Nr. Broby Vandværk Odensevej 14 5672  Broby  Arne Nielsen 62632363
5 Vester Hæsinge Vandværk Jordløsevej 17 5672  Broby  Steffen Christiansen 62632358
   Antal: 5                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Broby Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.