Vandværker i Bjerringbro Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Bjerringbro Fællesvandværk Brorsonsvej 42 8850  Bjerringbro  Jette Pedersen 86688481
2 Brandstrup Bys Vandværk Brandstrupvej 67 8840  Rødekærsbro  Juel Pedersen 86658801
3 Brandstup V. Vandværk Brandstrupvej 99 8840  Rødekærsbro  Torkild Holm 86658438
4 Elsborg By Vandværk Bredmosevej 1 8840  Rødekærsbro  Regner Skov 86658362
5 Elsborg Vestre Vandværk Bredmosevej 11 8840  Rødekærsbro  Kirsten Møller 86659126
6 Fårup By Vandværk Fårupvej 8 8840  Rødekærsbro  Bent Pedersen 86659078
7 Fårup Nordre Vandværk Vindumvej 128 8840  Rødekærsbro  Bibi H. S. Poulsen 86659900
8 Gullev Vandværk Gullev Byvej 15 8850  Bjerringbro  Jørgen Kristensen 86682136
9 Hjorthede Vandværk Hjorthedevej 28A 8850  Bjerringbro  Bent Holm 86686125
10 Højbjerg Vandværk Byvej 12 8840  Rødkærsbro  Jørgen Ørgaard 86658831
11 Lee Vandværk Lee Byvej 54 A, Lee 8850  Bjerringbro  Anders Lødsen 86686910
12 Løvskal Vandværk Kildebakkevej 1 8850  Bjerringbro  Henrik Lorentsen 86686853
13 Mammen Bys Vandværk Søndervang 57, Mammen 8850  Bjerringbro  Flemming Graversen 23985057
14 Mammen Ny Vandværk Korreborgvej 19 8850  Bjerringbro  Tage Kallestrup 86685087
15 Mammen Vestermark Vandværk Husrækken 21 8850  Bjerringbro  Brian Sørensen 87502004
16 Rødkærsbro Vandværk Valmuevej 10 8840  Rødkærsbro  Inge Marie Vejrum 86658507
17 Sahl Vandværk Frisholtvej 34, Sahl 8850  Bjerringbro  Vagn Bach Jensen 86684569
18 Tange Vandværk Nørrehedevej 46, Tange 8850  Bjerringbro  Peter Ilsø Jensen 86659243
19 Tindbæk Vandværk Højmarken 21, Tindbæk 8900  Randers  Arvid K. Michaelsen 86451870
20 Vindum Hede Vandværk Kirkebakken 9 8620  Kjellerup  Poul Erik Færch 86883309
21 Vindum Sydvestre Vandværk Stenhusevej 8 8850  Bjerringbro  Jens Christensen 86681341
22 Vindum Vandværk Vindumvej 48 8850  Bjerringbro  Flemming Rasmussen 24287226
   Antal: 22                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Bjerringbro Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.