Vandværker i Aarup Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Etterup-Grønnemose Vandværk Skolevej 32 5560  Aarup  Henrik Rosengren 64433119
2 Kerte Vandværk Kaslundvej 22 5560  Aarup  Lise Hansen 64431203
3 Kådekilde-Orte Vandværk Moselundvej 26, Ørsted 5620  Glamsbjerg  Alice Banke 40971315
4 Skydebjerg Vandværk Ved Gadekæret 1 5560  Aarup  Mogens Carlsen 64431656
5 Årup Kommune Indre Ringvej 2 5560  Årup  Ingen kommunal vandforsyning 64431014
6 Aarup Vandværk Bredgade 30 5560  Aarup  Jørgen Elmbo 64431330
   Antal: 6                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Aarup Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.