Vandværker i Aalestrup Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Fjeldsø Vandværk Digevænget 2 9620  Ålestrup  Svend Pedersen 98647081
2 Fjelsø Vandværk Digevænget 2, Fjelsø 9620  Aalestrup  Svend Pedersen 98647081
3 Gedsted Vandværk Vesterbro 58 9631  Gedsted  Niels Sørensen 98645527
4 Hvam Vandværk Gl. Viborgvej 43 9620  Aalestrup  Birger Frandsen 98648015
5 Klotrup-Bygum Vandværk Knabervej 20 9620  Ålestrup  Per Jensen 20149675
6 Ny Holmmark Vandværk Fjordvej 30 9631  Gedsted  Niels Chr. Jensen 98645039
7 Simested Vandværk Boldrupvej 68 9620  Aalestrup  Lone Nielsen 27683032
8 Testrup Vandværk Rolighedsvej 22 C 9620  Aalestrup  Per Antonsen 98643585
9 Vesterbølle Vandværk Korsholmvej 177 9631  Gedsted  Knud Dalsgaard 98645211
10 Østerbølle Vandværk Kirkevangen 53, Østerbølle 9620  Aalestrup  Jørgen Skov 98641530
11 Aalestrup Kommune Ågade 25 9620  Aalestrup  Ingen kommunal vandforsyning 96970500
12 Aalestrup Vandværk Smedevænget 2C 9620  Aalestrup  Kai Nielsen 98641251
   Antal: 12                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Aalestrup Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.